TESTAMENTIT


Testamentissa on mahdollisuus antaa myös erityisiä määräyksiä koskien testamentinsaajia tai omaisuutta.

Silloin, jos ei ole lähisukulaisia, jotka hoitaisivat asioita, kannattaa kirjoittaa testamenttiin määräys testamentin toimeenpanijasta. Testamentin toimeenpanija huolehtii siitä, että testamentti toteutuu sen määräysten mukaisesti.

Testamentilla on mahdollista määrätä, että testamentin saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Tämä määräys voi koskea esimerkiksi lasten puolisoita tai aviopuolison uutta aviopuolisoa.

Testamentissa voi myös määrätä siitä, voidaanko perillisten lakiosa maksaa rahana. Jos testamentilla ei erikseen kielletä, lakiosan voi lain mukaan aina maksaa rahana. Laki on tältä osin muuttunut aiemmasta.

Testamentilla on mahdollista esittää toive siitä, kuka toimisi tarvittaessa läheisen edunvalvojana oman kuoleman jälkeen.